Veebipoe rcrunner.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ (registrikood_______),
Asukohaga__________.
Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo


Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu
kauba kättetoimetamise eest.
Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.


Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita
nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse
ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel,
teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba
kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine
aega võtta kuni 7 tööpäeva.


Kohaletoimetamine
Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: _
Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates
müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine
kalendripäeva jooksul.
Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.
Kui Veebipood on veebilehel või tellimuse kinnituses teavitanud ostjat tarneprobleemidest ja 30
kalendripäeva ületavast tähtajast, kohaldub Veebipoe poolt avaldatud tähtaeg.


Taganemisõigus
Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul
[olenevalt toodetest ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb
sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud
tingimustele].
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik
kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba
testimiseks füüsilises poes.


Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises
veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada
tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit:
taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba
kättesaamisest.


Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb
asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et
ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud
tasud.


Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi
saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub
varem.


Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja
kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu,
mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind
veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
Pretensiooni esitamise õigus


Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest,
mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba
üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et
puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe
kohustus.


Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e
kirja aadressile _ või helistada telefonil: _.


Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või
tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest
kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.


Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab
Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab
Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis 15 päeva jooksul.


Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
NB! Antud punkt võib olla nii osa müügitingimustest kui ka eraldi lehena (viimasel juhul tuleb
küsida eraldi nõusolekut ka nende tingimustega nõustumise kohta nt ostukorvis).
Näidisjuhendi antud punkti koostamiseks leiad siit (NB! Näidis on abimaterjal enda tingimuste
koostamiseks. Igal e-poel on privaatsustingimused veidi erinevad, sõltuvalt konkreetse e-poe
eripärast.)


Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile või
helistada telefonil: _
.
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda
Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust
tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

The owner of the online shop ABCD.EE (hereinafter referred to as the online shop) is OÜ
(registry code _), located at _.
Term of sales contract and information about goods and prices
The sales terms apply to purchasing goods from the online shop.
The prices of the products sold in the online shop are indicated next to the products. A fee for
delivery of the goods is added to the price.
The fee for delivery of the goods depends on the location of the buyer and the delivery method. The
delivery fee is displayed to the buyer when the order is placed.
Information about the goods is provided in the online shop next to the goods.
Placing an order
To order goods, the requested goods should be added to the shopping cart. To finalise the order, the
required data fields should be filled in and a suitable means of delivery chosen. The total price is
then displayed on the screen, which can be paid via a bank link or using another payment solution.
The contract enters into force after the amount subject to payment has been credited to the bank
account of the online shop.
If it is not possible to deliver the ordered goods due to lack of stock or another reason, the buyer
will be notified as soon as possible and the cost paid (including delivery fees) will be refunded
usually within 1-2 working days. Depending on the method of payment, the refund may take up to
seven working days.
Delivery
Goods are delivered to the following countries: _

The delivery cost of the goods is borne by the buyer and the respective price information is displayed
next to the delivery method.
In Estonia, parcels will normally arrive at the location specified by the buyer within 3-7 working
days of entry into force of the sales contract. Outside Estonia, goods are usually delivered within
_ calendar days. In exceptional cases, the goods may be delivered within a time frame of up to 30 calendar days. If the online shop has notified the buyer of delivery issues and a term exceeding 30 calendar days on their website or in the order confirmation, the term specified by the online shop applies. Right of withdrawal After receiving the order, the buyer has the right to withdraw from the contract entered into with the online shop within 14 days [depending on the goods, the buyer may not have the right to withdraw; the relevant goods and services should in that case be listed and should meet the requirements set out in subsection 53 (4) of the Law of Obligations Act]. The right of withdrawal does not apply if the buyer is a legal person. To exercise the 14-day right of withdrawal, the buyer may not use the ordered goods in any other way than is necessary in order to examine the nature, properties and functioning of the goods in the same way the buyer would be allowed to test the goods in a physical shop. If the products have been used in any other way than is necessary for the nature, characteristics or functionality of the goods or they have wear marks, the online shop has the right to reduce the refundable amount in accordance with the decrease in value of the goods. In order to return the goods, the buyer should submit a withdrawal application whose form can be accessed here: withdrawal application and send it via e-mail no later than 14 days of receiving the goods. The costs of returning the goods will be borne by the buyer, unless the reason for return is the fact that the item being returned does not correspond to what was ordered (e.g. an incorrect or defective item). The buyer should return the goods within 14 days of submitting their application to do so or provide proof that the goods have been handed over to the carrier within that period. Having received the returned goods, the online shop refunds the buyer any amounts received from the buyer on the basis of the contract immediately but no later than within 14 days of receiving the application for withdrawal. The online shop may refuse to process the refund until it receives the item that is the object of the contract or until the buyer submits proof that the item has been sent back, whichever happens first. If the buyer has explicitly chosen a method of delivery different from the most inexpensive normal method of delivery offered by the online shop, the online shop is not required to refund to the consumer the amount exceeding the cost of normal delivery. The online shop has the right to withdraw from the sales transaction and request that the goods be returned by the buyer if the marked price of the goods in the online shop is significantly lower than the market price of the goods due to an error. Right to file a complaint The online shop is liable for the non-compliance of the goods sold to the buyer with the terms and conditions of the contract or for the defects which existed at the time of delivery of the item and which become evident within up to two years of the delivery of the goods to the buyer. Within the first year after the item was delivered to the buyer, it is presumed that the defect already existed at the time of delivery. It is the responsibility of the online shop to disprove this. In the event of a defect, the buyer has the right to contact the online shop no later than within two months by sending an e-mail to _ or by calling _.
The online shop is not liable for defects that have occurred due to the consumer’s action or inaction
(incorrect use, an accident, etc.) after the goods were delivered or in the case of normal wear and
tear caused by normal use of the item.
If the goods purchased in the online shop have defects for which the online shop is liable, the online
shop will repair or replace the defective goods. If the goods cannot be repaired or replaced, the
online shop will refund all fees incurred under the sales contract to the buyer.
The online shop responds to the consumer’s complaint within 15 days in writing or in a format that
can be reproduced in writing.
Direct marketing and processing of personal data
Note: This section can either be included in the sales terms or as a separate page (in the latter case,
customer’s should be asked to consent to these terms and conditions separately, e.g. in the cart).
Example instructions on how to draw up this section can be found here. (Note: The example is a
guide to prepare your own terms and conditions. The privacy policy of every online shop varies a
little, depending on the features of the specific online shop.)
Resolution of disputes
If a buyer has complaints regarding the online shop, they should send them via e-mail to

or call ___
.
If the buyer and the online store fail to resolve a dispute by reaching an agreement, the buyer has
the right to turn to the Consumer Disputes Committee. The procedural rules can be examined and
an application can be filed here. The Consumer Disputes Committee is authorised to resolve
disputes arising from the contract entered into between the buyer and the online shop. The buyer’s
complaints are reviewed by the Committee free of charge.
The buyer may turn to the Online Dispute Resolution platform of the EU

Your cart is empty.